About

Expertizes

Photography

Bëjeni jetën të paharrueshme me imazhe që do të zgjasin përgjithmonë në kujtimet tuaja.

Make life memorable with images that will last forever in your memories.

Torne a vida memorável com imagens que ficarão para sempre nas suas memórias.

Film

Përmes lenteve të kamerës sytë tuaj do të shohin mrekulli sikur të ishit duke jetuar brenda një filmi.

Through the lens of the camera your eyes will see wonders as if you were living inside a film.

Através das lentes da câmera seus olhos verão maravilhas, como se você estivesse vivendo dentro de um filme.

Let’s make life AWESOME